Jak się

Zgłosić?

Jak wziąć udział w konkursie MP Power Awards?

Przed przystąpieniem do Konkursu MP Power Awards prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz Cennikiem udziału w Konkursie (dotyczy części Power Projekt, Power Venue, Power Produkt oraz kategorii Zrównoważony rozwój w branży eventowej).

Jak zgłosić pracę do MP Power Projekt

Zgłoszenia pracy do MP Power Projekt dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online.

Zobacz kategorie:
MP Power Projekt | Regulamin Konkursu | Cennik udziału w Konkursie

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją (pobierz instrukcję), a następnie przygotować następujące pliki:

 • Opis projektu w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (pobierz draft prezentacji).
 • Fotorelację z wydarzenia na maks. pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć. Fotorelacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 • Film lub wideo prezentację (długość filmu do 1,5 min. formaty: mp4, avi, mpg, mov). Link do pobrania filmu z serwera (Youtube, Vimeo, Onedrive, Google Drive, Dropbox itp.) musi być aktywny do 30 kwietnia 2024.
 • Do zgłoszenia można także dołączyć materiały nieobligatoryjne jak: wykresy, materiały graficzne obrazujące elementy wykorzystane w projekcie, referencje itp.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przesłane materiały nie powinny być obrandowane, a w tekście ani tytule prezentacji, nie powinna pojawiać się nazwa firmy zgłaszającej projekt, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgłaszający jest właścicielem projektu.

Termin zgłoszeń MP Power Projekt – 23 lutego 2024 r.
Zgłoszenia do MP Power Awards

Jak zgłosić pracę do MP Power Venue?

Zgłoszenia pracy do MP Power Venue dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online .

Zobacz:
Kategorie MP Power Venue | Regulamin Konkursu | Cennik udziału w Konkursie

UWAGA: MP Power Venue: Premiera i MP Power Venue: Zielony Obiekt – prosimy o wybór formularza o takiej nazwie, pozostałe kategorie to formularz MP Power Venue

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją (pobierz instrukcję), a następnie przygotować następujące pliki:

 • Opis oferty venue w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć.
  Pobierz draft prezentacji: MP Power Venue | MP Power Venue: Premiera | MP Power Venue: Zielony Obiekt
 • Dokumentacja zdjęciowa venue na maks. pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć. Dokumentacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 • W przypadku uzyskania nominacji, uczestnik zobowiązuje się do udziału w badaniu audytowym, przeprowadzonym na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia można nieobligatoryjnie dołączyć film o długości maksymalnie 3 minuty. Link do pobrania filmu z serwera (Youtube, Vimeo, Onedrive, Google Drive, Dropbox itp.) musi być aktywny do 30 kwietnia 2024.

Konkurs MP Power Venue przebiega trzyetapowo:
1 etap – wybór nominacji na podstawie zgłoszeń przez Jury Konkursu
2 etap – audyt nominowanych obiektów przeprowadzony przez firmę Z-Factor
3 etap – ocena zgłoszeń oraz analiza wyników audytu przez Jury Konkursu i wybór zwycięskich obiektów.

Termin zgłoszeń MP Power Venue – 5 lutego 2024 r.
Zgłoszenia do MP Power Awards

Jak zgłosić pracę do MP Power Produkt?

Zgłoszenia pracy do MP Power Produkt dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online .

Zobacz:
Regulamin Konkursu | Cennik udziału w Konkursie

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją (pobierz instrukcję), a następnie przygotować następujące pliki:

 • Opis produktu w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (pobierz draft prezentacji).
 • Dokumentację graficzną produkt na maks. pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć. Dokumentacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 • Do zgłoszenia można także dołączyć materiały nieobligatoryjne jak: film, wykresy, schematy lub inne materiały techniczne, referencje itp. Link do pobrania materiałów dodatkowych z serwera (Youtube, Vimeo, Onedrive, Google Drive, Dropbox itp.) musi być aktywny do 30 kwietnia 2024.

Termin zgłoszeń MP Power Produkt – 11 marca 2024 r.
Zgłoszenia do MP Power Awards

Jak zgłosić pracę do nagrody specjalnej – Zrównoważony rozwój w branży eventowej

Zgłoszenia pracy do nagrody specjalnej – Zrównoważony rozwój w branży eventowej dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online .

Zobacz:
Regulamin Konkursu | Cennik udziału w Konkursie

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją (pobierz instrukcję), a następnie przygotować następujące pliki:

 • Opis projektu w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (pobierz draft prezentacji).
 • Do zgłoszenia można także dołączyć materiały nieobligatoryjne jak: film, zdjęcia, wykresy, materiały graficzne obrazujące elementy wykorzystane w projekcie, referencje itp. Link do pobrania filmu z serwera (Youtube, Vimeo, Onedrive, Google Drive, Dropbox itp.) musi być aktywny do 30 kwietnia 2024.

Termin zgłoszeń do kategorii Zrównoważony rozwój w branży eventowej – 11 marca 2024 r.
Zgłoszenia do MP Power Awards

Jak zgłosić kandydata do MP Power 12?

Zgłoszenia kandydatów do MP Power 12 dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online do 24 stycznia 2024 r.

Jak zgłosić się do konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej?

Szczegóły dotyczące zgłoszeń w konkursie Kreatywny Roku Branży Eventowej znajdują się w portalu MeetingPlanner.pl.
[DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ]

Zgłoszenia można dokonać do 11 marca 2024 r.